ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

NILS JOHAN NILSSON
1889-1963


Överingenjör. Född i Kroppa socken i Värmland, började arbeta vid Nykroppa Järnverk redan år 1901 och genomgick Filipstads Bergs- skola 1913-14, praktiserade som Jernkontorets arbetsstipendiat vid Bofors, Hellefors och Avesta 1915, blev 1916 kemist vid Avesta, var 1916-17 biträdande martiningenjör och 1917-18 hyttingenjör där- städes samt blev 1918 ingenjör vid Engelsbergs Bruk. Samma år blev han martin- och valsverksingenjör vid Hallstahammar, besökte 1921 USA som Jernkontorets stipendiat, blev driftsingenjör vid Boxholm 1934 och överingenjör där 1935. År 1945 kom han som överingenjör till Nyby Bruk och kvarblev där till 1951, då han gick i pension och flyttade till Nykroppa.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1964: Årsbok.

           FOLK & FÄ

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR