ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

LARS ALFRED CARLSSON
1838-1924


Carlsson föddes i Persberg 1838 och var son till Adam Carlsson, Lervik. Han avled 11/9 1924 under en badsejour i Marstrand. Efter studier vid Karolinska skolan i Örebro genomgick han Filipstads Bergsskola samt 1859-1860 en kurs vid dåvarande högre bergsskolan i Falun, varefter han 1861-63 var elev på Jernkontorets metallurgiska stat. Efter några års praktik som bokhållare och "hyttnotarie" vid olika bruk och som smidesbokhållare vid Svartå och senare Borgviks bruk, var han åren 1868-1874 förvaltare hos brodern Carl Carlsson på Nordmarkshyttan - under sista året hos dennes änka.

År 1875 köpte han av brukspatron C. F. Chöler Storbrohyttan utanför Filipstad, vilken egendom han sedermera utvidgade genom köp av Hektorshyttan och Mögsjön samt större delen av Bålhyttan. I över 40 år ägnade sig Lars Alfred Carlsson energiskt och framgångsrikt åt skötseln av sina förhållandevis stora domäner.

Intresserad och kunnig jordbrukare drev han upp jordens kultur i högsta grad samtidigt som han med stor skicklighet skötte järnhanteringen, sättande en ära i att det gamla järnmärket "SBH" bibehöll sin kvalitet på marknaden. Vid Storbrohyttans herrgård utövade han en storslagen gästfrihet och som värdinna i hemmet hade han - gammal ungkarl som han var - sin systerdotter, fröken Sigrid Söderman, som var Carlssons allt i allo fram till hans död. År 1917 försålde Carlsson sina egendomar till Lesjöfors AB och hyttdriften nedlades snart.

För sina mångsidiga kommunala insatser under sitt långa liv - han tillhörde Fernebo kommunalnämnd i 42 år som ordförande, var under 40 år ledamot av lasarettsdirektionen, i över 30 år kyrko- och skolrådsledamot, i 22 år nämndeman, därav 12 år häradsdomare med mera, fick han på sin 80-årsdag mottaga Kungliga Sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj.

Lars Alfred Carlsson ligger begravd på Filipstads östra kyrkogård.

Källor:
C. A. Billman, 1958: Artikel i Slaggstänk nr 3/1958 (Lesjöfors AB:s personaltidning).


           FOLK & FÄ
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR