ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

HJALMAR OLIVIER DAHL
1881-1957


Född i Hedemora landsförsamling, tog studentexamen i Falun 1899 och en mycket vacker fil. Kand.-examen i Uppsala 1900. År 1905 utexaminerades han från KTH som gruvkarl, var lärare i matematik och maskinlära mm. vid Filipstads Bergsskola 1904-07 och 1912-13 samt konsulterande ingenjör vid Finshyttans AB 1905-07 och turbinkonstruktör där 1907-12.

År 1913 blev han t. f. professor i läran om vattenmotorer och bergs- mekanik vid KTH och ordinarie professor i läran om vattenmotorer och pumpar år 1914. Under åren 1914-18 var han även t. f. professor i hyttmekanik och bergsmekanik. 1914-17 var O. Dahl även redaktör för Teknisk Tidskrifts avdelning för Bergsvetenskap. Ledamot av Ingen- jörsvetenskapsakademien blev han 1919.

Ett stort antal tekniskt-vetenskapliga uppsatser i Teknisk Tidskrift och Jernkontorets Annaler bär hans signum.

Under sin vistelse i Filipstad var han 1912-13 ledamot av stads- fullmäktige och byggnadsnämnden.

Dahl bodde på slutet i Stockholm.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1958: Blad för Bergshant. vänner, häfte 2.


           FOLK & FÄ
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR