ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

HUGO VIKTOR TIBERG
1849-1913


Tibergs minnessten - foto Kruse 2006

Hugo Viktor Tiberg föddes den 6 juni 1849 i Högsby, Kalmar län. Föräldrar var possessionaten Lars Gustav Tiberg och Christina Maria Ljunglund. Tiberg studerade vid Kalmar högre elementarläroverk 1860, och han tog mogenhetsexamen 1869. Under åren 1869-71 genomgick han studier vid Bergsskolan i Filipstad och från 1871- 74 var han gruvstigare vid Persbergs gruvor. Från och med 1874 fram till hans död nästan 40 år senare var han disponent för gruvorna i Långban. Under dessa år var han också "ständig sekreterare" i Värmländska bergsmannaföreningen.

Disponent Tiberg hade många intressen och var förutom att han var en framstående gruvexpert och gruvgeolog även moss-, skogs- och fiskodlare. Han utgav ett flertal handlingar i tryck inom dessa ämnesområden samt även inom lantbruk. Han jobbade tidvis även som konsulterande gruvtekniker. Den 6 december 1913 dog Tiberg vid Långban och fyra år senare reste där Värmländska bergsmanna- föreningen en minnessten över honom med porträtt i relief av konstnären Rafael-Rådberg (se bild ovan).

Tiberg var känd som en stenhård disponent och arbetarna vid Långbans gruvor hade det nog inte alltid så lätt under hans tid. Att det var så visar följande sägen från slutet av 1800-talet:

En sen kväll kom Tiberg körandes med häst och vagn från Filipstad. Han stoppades av två maskerade gruvarbetare som skulle ge honom ett kok stryk. Tiberg som var en storväxt karl klev bestämt ner från vagnen och gav dem varsina rejäla smockor. Sedan klev han åter upp i vagnen och skrek åt de flyende arbetarna att nästa dag skulle alla i Långban få ställa upp så han lätt skulle känna igen de blåslagna och avskeda dessa. Men Långbans arbetare spelade herr Tiberg ett spratt. På morgonen hade alla arbetarna en blåtira så disponenten kunde inte peka ut och avskeda någon. Så stark var arbetarnas solidaritet.

Disponent Tiberg var gift två gånger, först med Elisabeth (Elise) Johanna Regina Petersson (1866-1885) och senare med Johanna Augusta Böös (1853-1902). Tiberg fick sex barn:

Björn Gustav Georg, född 1877, bergmästare.
Thyra Elisabeth Ulrika, född 1878.
Dagmar Lilly Maria, född 1880.
Torsten Karl Hugo, född 1881, ingenjör.
Åke Lars Johan, född 1889, filosofie doktor, kyrkoherde.
Sten Anders Enoch, född 1892, civilingenjör.

Tiberg har fått naturreservatet "Tibergs Udde" i Långban uppkallat efter sig. Reservatet ligger på kalkrik mark och här frodas en hel del sällsynta blommor. Här står också den höga minnesstenen över Tiberg. Dessutom finns Tibergs mineralmuseum kvar, en liten stuga som ligger alldeles intill Nya Schaktets lave i Långban. Huvudschaktet vid Finnmossegruvan i Nordmark, från 1900-talets början, är också uppkallat efter Tiberg och heter följaktligen "Tibergs schakt".


Källor:
Govert Indebetou, 1931: Bergsskolans elever 1830-1930.
Svensk Uppslagsbok, 1937.
Nya Wermlandstidningen, 2000.

FOLK & FÄ

TIBERG, HUGO VIKTOR
BIOGRAFI

GRUVOR
LÅNGBANSFÄLTET

NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR