ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

JOHAN VALFRID BOSTRÖM
1881-1963

Ingenjör. Född i Fernebo, Värmlands län, arbetade 1900-03 vid Finnmosse gruvor, genomgick 1904-05 lägre avdelningen vid Filipstads Bergsskola och var förman vid Handöls täljstensbrott 1906 och 1908-10, med mellanliggande anställning 1907 vid Stora Strands gruvor i Ånimskog. Åren 1910-11 genomgick han den högre bergsskolekursen i Filipstad och var anställd vid Veda fältspatgruva på Väddö 1912. Efter stipendieresa i USA 1913 var han anställd vid Järna gruvor, Järna, 1913-16, vid Kramfors AB:s svavelkisgruva i Frostviken 1917-19 och hos AB Armerad Betong, Norrköping, 1920-24. År 1925 blev han ingenjör vid Kallaxö fältspatsbrott, Luleå. Han bosatte sig 1943 i Uppsala. Boström blev 82 år.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1964: Årsbok.


          FOLK & FÄ
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR