ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

ALBERT OLSSON
1881-1957


Född i Arvika, studentexamen i Karlstad 1909 och bergsingenjörs- examen vid KTH som metallurg 1904. Hytt- och Martiningenjör vid Nykroppa 1904-05. Assistent vid KTH:s Materialprovningsanstalt 1906. Blev åter hytt- och martiningenjör vid Nykroppa 1907-14, sistnämnda år blev han chefsmetallurg vid Hofors och 1920 överingenjör därstädes. År 1925 blev han direktör för Söderfors bruk men tog avsked redan 1931 och levde efter detta som privatman. Under 2:a världskriget tjänstgjorde han tidvis som materialinspektör åt K. Marinförvaltningen. Olsson var en sällsynt skicklig metallurg och en gedigen personlighet. Han bodde under senare delen av sitt liv i Stockholm.

Källor:
Bergshanteringens vänner, 1958: Blad för Bergshant. vänner, häfte 2.


          FOLK & FÄ
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR