ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Här är närbild av det vi tror är "Björnhålet". Vi kan se hur järnröret från föregående bild går ned i vattnet och försvinner i djupet. Delar av en gruvstege ligger också kvar ovan vattnet. Den skarpsynte kan också se en del av stegen som ligger under vattenytan.