ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Runt gruvbacken vid Nordmarksberg finns massor av stuggrunder och stenmurar m.m. kvar. Här ser vi rester av en gammal stuga, som ligger ca 20 m öster om Köpmannagruvan. I bakgrunden den ståtliga magasinbyggnaden.