ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Kistgruvan ligger i gruvfältets sydostligaste del, och omtalas för första gången år 1664. Den bröts sedan från och till, fram till 1902, då den slutligen nedlades. Den hade då ett djup av 57 meter. Till höger utanför bild finns en grop i marken, som man ska passa sig för. Här är det nämligen underminerat. I närheten av gropen stod också den s.k. väderkonsten, som skulle hålla Storgruvan fri från vatten (byggd 1656). Några rester av den kan ej ses idag, men möjligen kan den ha stått på en plan sten som finns i närheten.