ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Detta sänke ligger i Kistgruvans norra del. Längst uppe till höger kan ses ett hål, där det från och till rasar ned jord och småsten, som troligen kommer från den tidigare nämnda gropen i dagen. Vid vårat senaste besök på platsen så rasade det 2 - 3 småstenar under loppet av 10 minuter...