ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Står man uppe på kanten vid Kistgruvans södra del, och blickar söderut, möts man av denna vackra vy. Huset längst bort i bild var bebott in på 1950-talet av en familj som hette Berg. Huset användes senare av Nordmarks skytteförening, men är idag i starkt förfall.