ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Detta foto är taget från Storgruvans södra kant mot norr. Detta är den äldsta delen av det anrika gruvfältet, som troligen upptogs någon gång på medeltiden. Malmarean i den södra delen av gruvfältet var relativt stor i dagen, men minskade snabbt mot djupet. Storgruvan längst i söder var därmed mer eller mindre slutbruten i slutet av 1600-talet, vid ett djup av ca 40 m. Betydligt djupare gick malmen i de nordligare delarna av fältet.