ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 En trevlig vy från Nordmarksberg, fotot taget i sydvästra delen av gruvfältet. Till vänster utanför bild, ligger Nordmarksbergs herrgård, byggd omkring 1750.