ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Sedan en tid tillbaka har ett gäng dykare börjat utforska gruvorna i Filipstads Bergslag. Projektet är ännu i sin linda, men förhoppningsvis kommer det leda till ökad kunskap om våra gruvor. Här pågår dykning i Nygruveschaktet, Nordmarksberg.