ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


                                                                                                                                                               L. Belanger 1798
Persbergs gruvor. Konturetsning som visar Storgruvbottnen år 1798. Mäktigt så det förslår! Att gå nedför de där stegarna var nog en riktig höjdare, och tänk på att det var mörkt där nere också. Endast ett bloss som gruvarbetaren bar med sig lyste upp mörkret. Fördelen/nackdelen var väl att man då inte såg det ofta dödsbringande djupet. Ett visst ljus kom dock troligen ned från Storgruvans dagöppning drygt 100 m ovanför. Förr i tiden var Storgruvebottnen en turistattraktion, men numer är den vattenfylld och troligen också bortbruten/igenrasad.