ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                                                                          Foto okänd år 1907 Från Persbergs järnvägsstation gick ett stickspår fram till Odalfältet, och mellan dessa låg Persbergs gruvors station, vilken är riven sedan länge. På bilden familjen Rosén.