ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                        Foto E. Ölander ca 1920 Tappning i Storforsorten å 200 m nivå. Här tappas malmen som kom ifrån 184 m nivå ned i vagnar som dras med hjälp av ett tryckluftslok till Kung Gustavs schakt för vidare uppfordring upp till dagen. Avståndet mellan tappen på bilden och Kung Gustavs schakt var cirka 280 meter. Tunnvagnarna här tog ca 2 ton malm per styck och loket klarade en nyttig last av 10 ton (5 vagnar).