ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                     Foto E. Ölander ca 1920
Handlastning med fatho i s.k. framtippare. Bilden är från Alabamagruvan å cirka 125 m nivå. En duktig handlastare klarade ungefär 25 - 30 ton per skift, vilket största lastmaskinen i Kiruna idag tar i en skopa! I dag lastar en duktig maskinlastare 4 - 5000 ton per skift, snacka om utveckling!