ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                          Foto Ölander? 1900
Detta gamla vykort visar troligen Stretegruvan, (strax NV om Storgruvan) vilken dock nedlades redan under 1880-talet å ca 100 m nivå. Men bilden är ju bara fantastisk! Tänka att klättra på de där stegarna en kall morgon i mars månad på 1880-talet, med enorma istappar hängandes både här och där. Och vad använde man byggnaden till?