ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                                                                          Foto okänd ca 1950 Karl Nord lastar berg under jord i Persbergs gruva med s.k. kastlastningsmaskin (tryckluftsdriven).