ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                                                                          Foto okänd ca 1950 Till vänster laven över Gustav Adolfs schakt (400 m djupt) och till höger den moderna, 60 m höga betonglaven som togs i bruk ca 1950.