ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                                                                          Foto Ölander? 1912 Den 12 juni 1912 kom kung Gustav V på besök i Persberg (bilden). Han besåg då den hydrauliska kompressorn som då höll på att byggas, samt Krangruvan. Därpå besågs anriknings- och sovringsverken och på anhållan av disponent Brunnberg i Persberg fick det nya centralschaktet benämnas "Kung Gustavs schakt", vars lave med tillhörande anläggningar vi ser på bild. Uppfordringen här hade dock inte kommit igång ännu. Man besökte även Storgruvan och då gjordes i botten av gruvan kunglig salut. Bild på Kungen och disponent Brunnberg >>>>