ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                                                                          Foto okänd ca 1920 Laven över Kung Gustavs schakt till vänster i bild på detta gamla vykort. Drivningen av Kung Gustavs schakt  var förenat med stora svårigheter, nära 10 år tog det att färdigställa det donlägiga schaktet ned till botten på 200 m nivå. Man hade stora problem med ett djupt och löst jordlager innan schaktet kom ned i fast berg. År 1915 gick dock första hissarna upp från 150 respektive 200 m nivå.