ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERGS ODALFÄLT


                                                                                                                                                         Foto okänd ca 1935? Denna bild, som troligen är från 1930-talet, visar från vänster magasinet, framför detta spelhuset till Kung Gustavs schakt, gruvstuga (omklädningsrum m.m.), laven över Kung Gustavs schakt med tillhörande sovrings- och anrikningsverk. Notera att laven höjts med ett antal meter mot föregående bild.