ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

BOLIDENUnderjordsbild (vykort) från Bolidens gruvor, troligen 1940-tal.  Fyndigheten lokaliserades 1924 och brytning startade följande år. År 1967 lades gruvan ned då malmen var slutbruten.