ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FILIPSTAD - NORDMARK, ERIKSSONS SNICKERIFABRIK


                                                                                                                                                Källa: Värmlandsarkiv 2008 Erik Erikssons snickerifabrik i Filipstad var som synes specialister på trappor och ledstänger. Här har man gett gruvavdelningen i Nordmark anbud på fönster och dörrar år 1940.