ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FALU GRUVAVykort från Falu gruva, tidigt 1900-tal. Den stora byggnaden till vänster är Bergslagets museum (förr Stora gruvstugan) som flyttades på 1960-talet för att ge plats för ytterliggare dagbrottsbrytning. Till höger den s.k. Stötlaven, som troligen revs omkring år 1940.