ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SPECIALDOKUMENT

GRÄNGESBERG - GRANLUNDSGRUVAN


                                                                                                                                                            Källa: Äldre vykort Granlundsgruvan i Grängesberg var en gång i tiden en av Europas djupaste järnmalmsgruvor. Gruvan var dock ganska liten och idag är laven med kringbyggnader för länge sedan borta. Gruvan är igenfylld med gråbergsavfall från det mångt större s.k. Exportfältet som ligger strax intill. Men vilka fräcka byggnader! Granlundsgruvan under jord >>>>