ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERG - GRANÖN, STÄLLBERGSBOLAGEN 1964


                                                                                                                                                Källa: Värmlandsarkiv 2008 Här en kunggörelse beträffande Ställbergsbolagens inmutningar kring Granön, Persberg, Fernebo socken. Hur omfattande undersökningar Ställbergsbolagen bedrev här kring 1960 är för tillfället okänt. Om någon vet mer, hör av er till oss!