ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HÖGANÄS KOLGRUVORAtt vara kolgruvearbetare i Skåne var nog inget höjdarjobb av arbetsställningen att döma! Notera också timmerstöttorna för att hålla upp taket. Rasrisken var stor. Andra kända gruvorter i Skåne förutom Höganäs var t. ex. Bjuv, Nyvång, Gunnarstorp, Billesholm och Skromberga. Den sista kolgruvan i drift var Bjuv, som lades ned så sent som 1979. Vykortet är troligen från tidigt 1900-tal.