ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

KNUTHÖJDENS KVARTSBROTT


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Vid Knuthöjdens kvartsbrott finns denna fina stoll kvar, som är ca 50 m lång. Kvartsbrottet har också kallats för "Flintgruvorna". Brottet är beläget drygt 3 km väster om Hällefors Järnverk, ca 1,5 km väst om bergstoppen Saxeknut, som ligger 368 m.ö.h.