ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

KNUTHÖJDENS KVARTSBROTT


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Så här ser stollen ut när man kommit in i kvartsbrottet. Stollarean är ca 2 x 2 m. Enligt uppgift lär drygt 30 000 ton kvarts brutits här under åren.