ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

KNUTHÖJDENS KVARTSBROTT


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Kvartsbrottet är ca 5 m brett, över 100 m långt och 10 - 15 m djupt. Kvartsen gick till infordring vid Martinugnarna vid Hällefors bruk. Brytningen nedlades 1942. Det har skett ras i från väggarna så var försiktig där näre.