ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

KNUTHÖJDENS KVARTSBROTT


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Kvartsbrottet vid Knuthöjden är en trevlig liten pärla. Här ännu en bild från stollen. Brottet ligger precis på gränsen mellan Värmland och Västmanland men tillhör väl egentligen inte Filipstads Bergslag.