ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

KNUTHÖJDENS KVARTSBROTT


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2008 Från kvartsbrottet ät utsikten så här hänförande över sjön Saxen. Om ni kikar riktigt noga uppe till höger så kan ni också se en skymt av gruvlaven i Persberg.