ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TUNA HÄSTBERG


                                                                                                                                                            Foto C. Eimar 2007 Tuna Hästbergs gruva ligger mellan Borlänge och Ludvika. Här syns en lång ort på 80 m nivå. Notera tappen till vänster. Tidigare var orten rälsförsedd, och från tappen tappade man ner berget i vagnar, som antingen handrallades eller kördes med ett mindre lok till ett stört- eller uppfordringsschakt.