ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TUNA HÄSTBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Här är en närbild på tappen som man såg på bild nummer 1. Som ni ser så är trävirket kraftigt beväxt av hårigt och läskigt mögel.