ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TUNA HÄSTBERG


                                                                                                                                                            Foto C. Eimar 2007 Rum- och pelarbrytning var melodin när man bröt malmen på de övre nivåerna i Tuna Hästbergs gruva. Det har resulterat i att hela den torra delen av gruvan myllrar av spektakulära brytningsrum och bergformationer. Den mörka fläcken på berget under orten till vänster är troligen en liten rest järnmalm i en pelare som sparats för att hålla ihop brytningsrummet. Vattennivån, som syns här på bild, ligger på ca 85 m avvägning. Notera även träbron längst bak i bild.