ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TUNA HÄSTBERG


                                                                                                                                                            Foto C. Eimar 2007 På ca 65 m nivå hittade vi denna lilla och smala ort, som möjligen kan vara en undersökningsort. Den var ca 20 m lång, men tog slut rakt in i ingenting.