ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TUNA HÄSTBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Ytterliggare ett foto från den lilla orten på ca 65 m avvägning. Bakom stegen finns ett stort brytningsrum och slutet på orten finns bakom fotografens rygg.