ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TUNA HÄSTBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Malmkroppen i gruvan stupar på de övre nivåerna mellan 30 - 45°. Mot djupet blir den flackare och på 360 m var den endast 0 - 30°. Järnmalmen i Tuna Hästberg var manganrik, och manganhalten var vanligen 1 - 2%, men kunde stiga upp till 8 - 9 %. Gruvan lades ned i slutet av 1960-talet. Här syns ett brytningsrum på 80 m nivå.