ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TUNA HÄSTBERG


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 På 80 m nivå finns också ett system med lindragna vagnar, för horisontaltransport av berg. Ett liknande system var en gång i tiden påtänkt för den under 1940-talet drivna orten mellan Taberg och Nordmarksbergs gruvor i Filipstads Bergslag, något som dock aldrig realiserades. Notera malmvagnen längst bort i bild.