ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

BESÖK I STARKFALLET

Jag och Hans-Erik "Hacke" Juvél, boende i Persberg, tog i slutet av augusti 2002 en tur till Starkfallet, för att ta en koll på vad som fanns kvar av gruvanläggningarna. Uddeholm gjorde nämligen försök här omkring år 1960 att starta en ny järnmalmsgruva. Malmkroppen låg mitt under Skösselviken i sjön Yngen.

Spelhuset
Jag hade besökt detta ställe ett par år tidigare, men då endast en snabbvisit och upptäckte då bara platsen för schaktet. Spelhuset i trä till den numera uppbrända laven finns kvar och detta hus är i dag privatbostad. Nuvarande ägaren berättade att spelhuset även inrymde omklädningsrum och matrum för gruvarbetarna. Dessutom fanns ett litet kontor och tvättstuga inrymt i huset.

Spelet
Senare har huset utbyggts med en "flygel" som vetter åt väster. Denna utbyggnad har alltså inget med driften vid försöksgruvan att göra. Ägaren berättade också att gruvspelet fanns kvar ända till 1997 då vederbörande köpte huset. Föregående ägare hade försökt att avyttra spelet till olika gruvbolag, dock utan framgång. Fabrikat på gruvspelet är för mig okänt. Plåt och maskinmontage i Filipstad försökte lyfta ut spelet, då det antagligen enligt den nya ägaren tog för stor plats. Då det uppskattningsvis vägde 6-7 ton, lyckades man inte lyfta ut det i ett stycke, utan man fick helt enkelt skära ner det i mindre bitar. Det hamnade senare på Filipstads sopstation, Långskogen, mellan Persberg och Långban.

Laven
Det är förutom spelhuset inte mycket som återstår av byggnaderna vid Starkfallet. Schaktet är igengjutet och laven borta sedan mitten av 1990-talet. Betongfundamenten till lavens träben står dock kvar. Enligt vissa muntliga och obekräftade uppgifter skulle laven vid Starkfallet ursprungligen stått över Bjelkes schakt i Långban. Då man gjorde den nya vägen till Lesjöfors (i början av 1960-talet) fick skrädhuset till Bjelkes schakt i Långban rivas, men om detsamma gäller laven är oklart. Studerar man bilder så verkar dock laven över Bjelkes schakt i Långban vara mycket högre, så personligen tror jag ändå inte att det är den laven som användes vid Starkfallet. Arbetet med gruvlaven vid Starkfallet verkar ha startat 1961. I nr 12 av tidningen Gruvarbetaren, från dec 1961, kan man läsa rubriken "Ny gruvlave i Persberg".

För övrigt finns två trästolpar kvar, som bar upp hisslinorna mellan spelet och gruvlaven. Linskivorna, en i varje stolpe, är också intakta.

Enligt muntliga uppgifter fick projektet avslutas på grund av att berget var alltför vattenförande. Hur djupt man kom, eller om man hann driva några sidorter ut under Yngen, är för tillfället osäkert.

Jan Kruse

STARKFALLET
BESÖK I STARKFALLET
BILDER

PERSBERG
DUNDERBACKSFÄLTET
GULDKAKEGRUVORNA M.FL.
GETÖN
GRUVÅSEN
GÅSGRUVEFÄLTET
GÅSGRUVANS KALKBROTT
HAGGRUVEFÄLTET
HÖGBERGSFÄLTET
JORDÅSFÄLTET
LIMTJÄRNSFÄLTET
LÅNGSKOGSFÄLTET
MÖRKHULTSFÄLTET
NYTTSTAFÄLTET
ODALFÄLTET
PAJSBERGSFÄLTET
STENNÄSFÄLTET
STORÖN
YNGSHYTTEFÄLTET VÄSTRA
YNGSHYTTEFÄLTET ÖSTRA
ÄLGÖN

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
NYKROPPA
PERSBERG

NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR