ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
Gubbortslavens södra sida. Ur porten utfraktades malmen från hissen på vagnar ned till Nordmarksbergs järnvägsstation. Tidigare låg utfrakten ca 8 m upp i laven, där den gick fram till ett skrädhus, vars fundament fortfarande finns kvar. Under de sista åren fraktades dock malmen under jord genom en ort till Tabergs gruvor, där den hissades upp och anrikades.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR