ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
Nygruvelaven, Nordmarksberg, är ca 20 meter hög och bjuder på en fin upplevelse. Besök kan göras där om man kontaktar Nordmarks Hembygdsförening. Föreningen handhar också gruvmuseét, med unika samlingar från en 600-årig gruvepok. Se länk nedan...
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR