ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
Nordmarksbergs gruvor uppdelas av en bred grönstensgång. Den södra delen (bilden) upptar det stora dagbrottet, med bland annat Storgruvan, Tak- och Pelargruvan, Köpmannagruvan m.fl. Närmast kameran Grön- och Finngruvan. Gruvorna var från början skilda från varandra, men bröts senare ihop till den över 200 m långa, sammanhängande öppningen.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR