ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
Nygruvan i förgrunden upptogs under 1600-talet och drevs fram till 1897, då den var 130 meter djup. Stockarna över gruvöppningen är från 1940-talet, då man gick ned här för att driva Nygruveschaktet. I bakgrunden Gubbortslaven.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR