ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
Gröngruvan med Nygruveschaktets lave i bakgrunden. Under senare hälften av 1600-talet var Gröngruvan en av de förnämsta gruvorna vid Nordmarksberg. I slutet av 1700-talet började dock malmen minska alltmer och den arbetades sedan endast sporadiskt. Gruvan är ca 90 m djup.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR