ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
"Kurran" och magasinbyggnaden, foto taget ovanför Köpmannagruvan. Gruvarbetarna fick förr i tiden en stor del av lönen betald i natura, och i magasinet förvarades säd med mera. Troligen också sprit, och det söps därför en hel del i trakten, speciellt under 1800-talet. I bakgrunden Knisshöjden, som når upp till 330 meter över havet.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR