ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
I västra kanten på Köpmannagruvan finns dessa borrhål kvar i bergväggen. De är lämningar efter Uddeholms provborrningar för sitt borrstål, som när hårdmetallen kom i slutet av 1940-talet kallades för UDDIA. Normalt skedde dock provborrningarna  nästan 400 meter under jord i orten mellan Nordmarksberg och Tabergs gruva.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR